Skaitytojo BDSM istorija: Provokuojanti nuotrauka

 
Atsiųsti vieną provokuojančią nuotrauką. Toks buvo mano reikalavimas šiam susitikimui. Visa kita – apranga, išvaizda – buvo palikta jos pačios valiai. Ir ji nenuvylė – apsirengusi balta palaidine ir juodu sijonėliu, tamsius plaukus susirišusi į kuodą dabar ji stovėjo priešais mane ir provokuojančia šypsena bei smalsumo pilnomis akimis laukė mano reakcijos.

- Prašau, užeikite. Sėskitės, - ranka mosteliu į kėdę priešais stalą. Ji atsisėda. Nužvelgia stalą, kurio paviršius visiškai tuščias, išskyrus vieną lapą popieriaus, padėtą ant jo vidurio. Pakelia akis ir šypteli.

- Norėjote susitikti kažką aptarti? – paklausia nekaltu tonu, žaviai pabrėždama žodį „kažką“.

- Taip. Norėjau sužinoti jūsų nuomonę apie šitai, - atverčiu atspausdintą nuotrauką, kurioje nufotografuota nenuginčijamai ji, atsiklaupusi prieš kamerą, apsirengusi tamsiais seksualiais apatiniais, dantyse laikanti odinį diržą ir meldžiamu žvilgsniu žiūrinti į kamerą. Ji aikteli, tarsi nuotrauką pamačiusi pirmą kartą.

- Iš kur ji pas jus atsirado?

Piktdžiugiškai šypteliu. Abu žinome, kad nuotrauką ji man atsiuntė pati. Tačiau apsimestinis jos nežinojimas suteikia žavesį šiam momentui.

- Tai jau nebesvarbu. Žymiai svarbiau yra tai, ką mes su ja dabar darysime, – iš lėto pasakau, pabrėždamas žodį „mes“. – Kaip jūs manote, ką apie šią nuotrauką pagalvotų jūsų gyvenimo draugas? Ar jis ją jau matė? Galbūt jam ši nuotrauka ir buvo skirta?

- Prašau, grąžinkite šią nuotrauką man. Jos išplatinimas gali sugriauti mano karjerą, - ji tyliai ištaria, žiūrėdama į mane gailesčio pilnomis akimis. Mano ausis užkliūna ties žodžiu „karjera“. Toks atsakymas į klausimą apie mylimojo reakciją? Galbūt šiandien ji nenusiteikusi žaisti, kokie jai svarbūs jos santykiai ir kaip ji viską padarys, kad juos išgelbėtų. Greitai sukuriu alternatyvų scenarijų – mūsų neformalus susitikimas tampa darbo pokalbiu, aš iš internete klaidžiojančio pašlemėko tampu firmos vadovu, o kambarys tampa mano ofisu. Pasitempiu kėdėje, mano veido išraiška surimtėja, šiek tiek pažeminu balsą.

- Nejaugi jūs tikėjotės, kad mūsų firma neatlieka jokių patikrinimų, prieš samdydama darbuotojus? Jums net neužteko proto tinkamai ją paslėpti, greita 15 minučių paieška internete rado šią nuotrauką jūsų privačiame bloge, kuris pasirodo ne toks jau labai ir privatus. Akivaizdu, kad mes savo kandidatams keliame aukštesnius standartus. Neabejoju, kad jūsų dabartinis vadovas taip pat bus labai sudomintas šia informacija.

- Ne, prašau, visai nebūtina to daryti. Tos nuotraukos niekas neturėjo matyti, tai buvo tik juokelis mano draugėms, po to kai grįžom namo prisižiūrėję kino filmo. Labai prašau, jūs sugriausite mano karjerą, nedarykite to. Aš... – ji prityla, sekundę pagalvoja, - aš jums sumokėsiu, tik pasakykite norimą sumą.
Atsistoju. Eidamas aplink stalą tyliai nusijuokiu, dalinai dėl savo vaidmens, tačiau iš dalies dėl jos subtilaus pasišaipymo iš filmo, tapusio dažnu mūsų pajuokų objektų.

- Jūsų pasiūlymas juokingas. Ar tau atrodo, kad pinigai man keltų kokių nors problemų? – Ji nesusivaldo ir šypteli ties žodeliu „tau“. Žinojau, kad toks griežtas perėjimas prie neformalaus kreipinio jai patiks. – Nuoširdžiai, mane tiesiog stebina, kad į mano kompaniją drįsta prašytis tokia... – padarau trumpą pauzę ties likusiais dviem žingsniais, po kurių atsiduriu jai už nugaros, - tokia niekam tikusi, bevertė, purvina kekšytė, - lėtai, pasigardžiuodamas ištariu kiekvieną žodį į jos nugarą.

- Aš esu niekam tikusi, bevertė, purvina kekšytė, - atkartoja ji. Šypteliu – ji žino, kaip man patinka, kai ji kartoja žeminančias frazes. – Maldauju, pasigailėkite manęs. Aš esu visiškoje jūsų malonėje.

- Pasigailėti tavęs? – garsiai, niekinamai nusijuokiu. – To tikrai nesulauksi. Kaip kitaip tu išmoksi, kas atsitinka tokioms kekšytėms už jų neapdairumą?

Delnu paliečiu jos petį. Ji krūpteli, tačiau nė kiek neabejoju kad šiuo metu plačiai šypsosi. Jai atsisukant, matau, kaip šypsena greitai paslepiama po išgąsčio ir nusižeminimo kauke. Nuo kėdės ji puola ant grindų, atsiklaupusi delnus padeda ant mano šlaunų ir pakelia į mane nuolankumo kupiną žvilgsnį.

- Maldauju, pasigailėkite. Darykite su manimi ką tik norite, tačiau neišplatinkite šios nuotraukos. Prašau, leiskite man kitaip išpirkti savo kaltę.

Ech, tas nuolankumo kupinas žvilgsnis, kurį ji taip puikiai įvaldžiusi. Kiek kartų jį mačiau, jis visada be išimties priverčia mane nusišypsoti pikta, dominuojančia šypsena. Taip pat jis visada sukelia švelnų šilumos pojūtį mano delne, tarsi kviečiantis mano natūralią reakciją. Nesusivaldau pagundai. Įgudusiu judesiu suduodu delnu jai per skruostą. Ji aikteli, tačiau greitai vėl pakelia akis ir pakartoja:

- Maldauju, pasigailėkite, manęs, niekingos kekšytės. Vėl kertu delnu jai per veidą. Šįkart jos aiktelėjimą sukelia ne nuostaba, o pažįstamo pojūčio džiaugsmas.

- Maldauju, aš bet ką padarysiu. Leiskite man išpirkti savo kaltę.Trečią kartą suduodu jai per veidą.

- Ir kaip tu tikiesi išpirkti savo kaltę?

Ji pakelia akis į mane. Nuleidžia žvilgsnį į mano kelnių užtrauktuką. Vėl pakelia žvilgsnį į mane. Išdykusiai šypteli.

- Prašau, Šeimininke, leisk man, niekam tikusiai kekšytei, už bausmę čiulpti tavo pimpalą.
Dėbteliu į ją piktu žvilgsniu. Šioje scenoje jai nepriklauso kreiptis į mane „Šeimininku“. Matomai dėl smūgių per veidą ji šiek tiek užsimiršo apie vaidmenį. Pamačiusi mano piktą žvilgsnį ji iškart surimtėja.

- Manai, kad bent tiek sugebi? – ji greitai linkteli galva. – Tikiesi, kad vien geru čiulpimu užsitarnausi poziciją mano firmoje? – ji papurto galvą į šonus. Neišlaikau, šypteliu. – Tokiu atveju, gali pradėti mane čiulpti.

Antrą kartą jai pakartoti neprireikia. Mikliais pirštais ji greitai atsega mano kelnių užtrauktuką ir numovusi kelnes, į delną suima stangrų mano vyriškumą. Tyliai suaimanuoju – jos prisilietimas yra nenuginčijamai malonus, bet taip pat tam, kad ją paraginčiau – puikiai žinau, kad ji mėgsta girdėti mano reakciją į jos veiksmus. Liežuviu ji iš lėto, pasigardžiuodama pereina nuo mano koto apačios iki pat galiuko, taip iš manęs išviliodama dar vieną aimaną. Nė sekundei nepameta akių kontakto. Žaismingai šypteli, tuomet lūpomis priliečia mano galiuką ir lėtu įgudusiu judesiu paima mane į burną, sukeldama man malonumo bangą.

Nesugalvoju nieko daugiau, kaip plačiai nusišypsoti ir paglostyti jos plaukus. Susilaukiu žaismingo mirktelėjimo viena akimi, kurį seka tiesiog kvapą gniaužiantis liežuvio judesys jos burnoje. Iš lėto, ji pradeda judinti savo galvą pirmyn ir atgal, lūpomis bei liežuviu tenkindama mano vyriškumą, akimis nesustodama stebėti reakcijos mano veide. Paleidusi galiuką iš lūpų, plačiai nusišypso.

- Aš visa šlapia. Mirštu, kaip noriu save liesti. Akimirkai susimąstau, bet prisimenu mūsų sceną.

- Tikrai ne. Aš juk tave baudžiu, nepamiršai?

Susilaukiu akis vartančio žvilgsnio, žaismingai rodančio jos nepasitenkinimą, po kurio ji su entuziazmu puola toliau darbuotis savo lūpomis. Jos judesius palydžiu pritariančiomis aimanomis, pakeldamas savo žvilgsnį bei užmerkdamas akis. Išlaisvinta nuo mano žvilgsnio, jis visą savo dėmesį nukreipia į mano tenkinimą, kas suteikia man vieną malonumo bangą po kitos.

Svarstau variantą tiesiog pabaigti jai į burną – žinau, kad ji tikrai tam neprieštaraus, tačiau ji per daug susijaudinusi, kad ją taip ir palikčiau, o kitais būdais ją tenkinti neatitiktų šio vakaro scenos. Nusprendžiu jai leisti nuspręsti pačiai. Sugriebiu jos plaukus ir atitraukiu jos galvą nuo savęs. Mūsų žvilgsniai susitinka.

- Bent jau moki čiulpti. Praryk mano spermą ir galėsi eiti lauk, nesibaimindama dėl šios nuotraukos, - šypteliu, - nebent turi kitokių pasiūlymų?

Ji plačiai nusišypso, tačiau greitai sugrįžta į nuolankumo kupiną vaidmenį:

- Maldauju, priimkite mane dirbti į savo firmą. Aš darysiu viską, ko tik jūs norėsite. Prašau, leiskite jums tarnauti. Aš išpildysiu visus jūsų norus.

- Pasiūlymas neblogas. Pirmiausia, aš noriu tave išbandyti, - ištariu, pabrėždamas paskutinįjį žodį. Kilsteliu ją už sugriebtų plaukų, kol ji atsistoja ir stumteliu ją link stalo. Kol iš kišenės išsitraukiu prezervatyvą ir užsimaunu ant savęs, ji nueina prie stalo, pasilenkia virš jo ir nusimauna savo pėdkelnes bei kelnaites.

- Prašau, kruškite mano katytę savo dideliu pimpalu. Aš jums suteiksiu didelį malonumą. Maldauju, iškruškite mane, purviną kekšytę.

Jos žodžiai nutrūksta tik tuomet, kai aš uždedu delną jai ant klubo ir ji pajunta mano galiuką artėjantį ir galiausiai paliečiantį jos karštą ir sultingą katytę. Lėtu, valdingu judesiu visas įeinu į jos vidų, už ką susilaukiu garsios ir malonumo kupinos jos aimanos.

- Mmm, kaip gera, kaip man šito reikėjo, - ištaria ji, visiškai pametusi savo vaidmenį. Manasis vaidmuo man irgi beveik neberūpi. Atitraukiu klubus ir pakartoju savo valdingą judesį, vėl susilaukdamas jos aimanos. Tvirčiau, abiem rankomis suėmęs jos klubus pradedu ritmingai judėti, priversdamas ją rankomis tvirčiau suimti stalo kraštą. Mėgaujuosi stebėdamas jos kūną, kuriuo aiškiai matosi viena po kitos perbėgančios malonumo bangos, kiekviena stipresnė už ankstesnę, visos palydimos garsių ir aistringų jos aimanų.

- Šeimininke, prašau, leisk man patirti orgazmą, - galiausiai ištaria ji. Šypteliu – net ir tokį vakarą ji neužmiršta pagrindinių taisyklių.

- Mėgaukis, - atsakau, suteikdamas jai leidimą.

Vieną ranką ji mikliai nuleidžia žemyn, pirštais paliesdama savo klitorį. Užtenka vos kelių sekundžių, kol jos patiriamas malonumas peržengia suvaldomą ribą ir su garsia aimana ją apima stiprus, kūną krečiantis orgazmas. Jos patiriamas orgazmas nusiunčia malonumą per mano kūną ir už kelių akimirkų pajuntu, kaip mano klubai nevalingai pagreitėja ir už kelių judesių aš prisijungiu prie jos orgazmo - mano sėkla išsilieja, palydima garsios, gilios aimanos. Visiškai atsipalaiduoju ir atsigulu ant jos nugaros. Kurį laiką taip ir pagulime, dūsaudami ir bandydami atgauti kvapą, kol galiausiai aš nuo jos atsikeliu ir atsisėdu į šalia stovinčią kėdę. Ji atsisuka į mane ir plačiai nusišypso.

- Dėkui, buvo labai smagu, - teištaria. Nutaisau apsimestinai rimtą veido išraišką ir atsakau:

- Manau, kad tu puikiai tiksi dirbti mano firmoje. O šią nuotrauką aš pasiliksiu – taip galėsiu būti saugus, kad nesugalvosi pabėgti pas mano konkurentus. Kambaryje pasigirsta skardus jos juokas.

- Manau, motyvacijos man ir taip užteks.

Šelmiškas

 
Komentarai
Naujas komentaras