Santuokinis seksas be tabu (III)

 
Praeitoje dalyje aprašėme leistinas ir neleistinas glamones. Taip pat tarsime keletą žodžių apie katalikiškąjį etiketą, kuris sutuoktiniams turėtų būti svarbus. Šioje dalyje įrodysime, kad orgazmas - tai dar ne viskas. Daug svarbiau yra tai, kas įvyksta prieš ir po orgazmo.

Orgazmas - tai dar ne viskas

Glamonėdamiesi sutuoktiniai padeda vienas kitam patirti kuo didesnį malonumą. Dėl to jie turi žinoti vienas kito erogenines zonas, kurių stimuliavimas sukelia didžiausią malonumą, kol abu vienas po kito arba vienu metu pasiekia viršūnę, kai panyra vienas į kitą, kai jų kūnai susipina. Jie pajunta pakilę iš vienišumo gelmės, kad leistųsi užpildomi kito asmens ir taptų vieniu. Suvokia, kad jų kūniškumas per kitą asmenį buvo pašauktas į susitikimą, kurio jie taip trokšta.

Vartojamoji kultūra orgazmą laiko lytinio akto viršūne. Vertindama lytinį aktą tik kaip malonumą, orgazmą ji traktuoja kaip svarbiausią seksualinių santykių momentą. Toks požiūris yra neteisingas. Svarbiausia ir aukščiausia akimirka yra įsiskverbimas į moters makštį.

Tai susiliejimo momentas - kai tampama vienu kūnu ne tik didžiausio fizinio artumo prasme, bet taip pat psichiškai ir dvasiškai. Labai svarbu, kad sutuoktiniai suvoktų tos valandėlės svarbą ir norėtų, kad ji truktų kuo ilgiau, kad kuo ilgesnė būtų jų vienybė. Akimirka, kai varpa įeina į makštį, suteikia buvimo kartu jausmą, susitikimo džiaugsmą, atgaivina ir sustiprina sutuoktinių ryšį.

Santuokos sakramentas padeda atrasti tai, kas svarbiausia. Lytinių santykių tikslas yra ne vien tik patirti malonumą, bet šis tas gerokai pastovesnio - sukurti ryšį, intymiausią valandėlę išgyventi dviejų vienas kitą mylinčių žmonių vienybę.

Moterims orgazmą patirti sunkiau

Moters kūne vyras tarsi randa namus - panyra į šiltą ir jaukią vietą. Moteris, priimdama vyrą, apkabindama taip, kaip moka tik ji viena, jaučia pilnatvę. Vyras savo glėbyje patiria moteriškumą, moteris jo glėbyje - vyriškumą. Taip išgyvename vienybė.

Jei lytinio akto fiziologiškumui skirsime pernelyg didelį dėmesį, mažiau jo liks svarbiausiems sueities elementams. Pasiektas orgazmas dar nenusako tarpusavio bendravimo kokybės. Tai potyris, kuris papildo susitikimą, palaima užlieja kūną, suteikia išraiškingumo gilesniam ir visapusiškesniam potyriui - širdžių susivienijimui.

Toks mąstymas ypač svarbus moterims, kurių orgazmas priklauso nuo daugelio dalykų: amžiaus (daug jaunų žmonų be reikalo nerimauja, kad jo nepatiria, nes nežino, jog moteris seksualinės brandos sulaukia vėliau nei vyras), sveikatos būklės, rūpesčių darbe ar namie gausos, santykių su vyru, sąžinės švarumo...

Didelę reikšmę turi pozityvus požiūris, pripažįstant seksualumą, kūną, moteriškumą... Negalima pamiršti, kad yra moterų, kurios santykiaudamos nepatiria didelio malonumo, bet vis tiek jaučiasi laimingos, nes intymumas teikia joms daug džiaugsmo, saugumo, meilės.

Orgazmas prasideda susitikus

Vyras turi žinoti, kad svarbiausias kriterijus, patvirtinantis jo vyriškumą, yra ne tik sukelti žmonai orgazmą, bet ir parodyti savo meilę, mokėti užmegzti stirpų dvasinį ir psichinį ryšį, tai yra kur kas visapusiškiau susilieti su ja. Jis turi garbinti savo žmoną, rūpintis ja - tik šitaip padės jai seksualiai bręsti.

Daug problemų dažnai galima išspręsti skiriant didžiausią dėmesį susitikimui su kitu žmogumi, tai seksualiai brandina moterį ir suteikia dvasingumo vyrui. Sutelkdami visą dėmesį į tai, kad patirtų orgazmą, ir jo intensyvumu matuodami akto kokybę, vyras ir moteris netenka galimybės patirti dvasinį ir psichinį bendravimo su mylimuoju komfortą.

Paradoksalu, bet orgazmas pavagia iš jų tai, ko fiziškai ir emociškai jie trokšta labiausiai - atsiduoti vienas kitam. Tas atsidavimas perbėga per jos kūną kaip susijaudinimo virpulys, ir kaip tik šitai yra ekstazės šaltinis.

Intymumas, susitikimas su kitu, stiprėjantis jaudinantis artumas, skraidinantis nežinia kur, savojo Aš patvirtinimas ir jo atidavimas kitam asmeniui - visa tai ilgam atmintyje įrėžia seksualinius išgyvenimus.

Kitoje dalyje aprašysime aistros ir geidulio skirtumus.

Šis straipsnių ciklas paremtas kunigo Ksaverijaus Knoco (Ksawery Knotz) knyga "Seksas, kokio nepatyrėte", kurią išleido "Alma Littera" leidykla. Knygoje gausu patarimų intymaus sutuoktinių gyvenimo tema.

Lijana Pikul

Santuokinis seksas be tabu (I)

Santuokinis seksas be tabu (II)

Santuokinis seksas be tabu (IV)

Santuokinis seksas be tabu (V)

 
Komentarai
Naujas komentaras