Santuokinis seksas be tabu (V)

 
1 komentaras
Praeitoje dalyje pabrėžėme aistros ir geidulio skirtumus, tarp kurių dažnai pasiklystame ir nebesuprantame ką jaučiame. Šioje, deja, jau paskutinėje penktoje dalyje apibūdinsime kūnišką ir dvasinį pasitenkinimą, kuris jaučiamas sekso metu. Apibendrinsime santuokinį seksą, aprašytą šiame straipsnių cikle.

Kūniškas ir dvasinis pasitenkinimas

Vyras lytinio akto metu orgazmą patiria labai lengvai. O moteris seksualinį malonumą atranda ir patiria iš lėto. Seksualiniai pojūčiai bunda ir stiprėja pamažu. Kai jau yra sujaudinta, moteris, kaip ir vyras, trokšta patirti visišką malonumą.

Nepatenkintas sujaudintos moters seksualinis poreikis sukelia jei nemažą fizinę ir psichinę kančią. Moteris, neįstengusi patirto orgazmo dėl jai per greito lytinio akto, gali leisti, kad vyras ją patenkintu bet kokiu būdu. Tik patyrusį orgazmą moteris jaučiasi visiškai patenkinta.

Vyro meilė žmonai įpareigoja jį, pačiam pasitenkinus, stimuliuoto jos gėdos lūpas ir klitorį tol, kol ji patirs orgazmą. Vyras skriaudžia žmoną, jei ji leika nepasitenkinusi. Kai kurie vyrai taip elgiasi iš nežinojimo, manydami, kad jiems baigus lytinį aktą moteriai irgi baigiasi seksualinio aktyvumo laikas.

Vyriškas lytinis aktas, trunkantis neilgai - nuo intensyvių glamonių pradžios iki sėklos išsiliejimo, neapima nei žmonos paruošimo sueičia, nei jos glamonėjimo vyrui pasiekus pasitenkinimą. Moteriai irgi nelengva suprasti, kad vyro išgyvenimai turi apibrėžtą pradžią ir pabaigą. Jai meilės aktas yra tarpusavio santykių visuma.

Moteriai sueitis, turinti įvykti vakare, prasideda jau iš ryto - jai įtaką daro visą dieną tvyrantys jausmai - ir baigiasi praėjus daugeliui valandų po lytinio akto. Kol moteris dar gyvena nuostabiomis meilės akimirkomis, vyras jau ruošiasi kitam intymiam susitikimui.

Seksas suteikia romumo

Moters aistringumas kitoks nei vyro, jo negalima matuoti vyrišku seksualinio pasitenkinimo matu. Vyro išgyvenimai panašūs į sausų lapų laužą, kuris staiga plyksteli ir paskui lygiai greitai užgęsta. Moters išgyvenimus galima palyginti su degančia anglimi. Vyras turi kantriai, su meile kurstyti tą ugnį, o įsidegęs laužas liepsnos ir skleis šilumą labai ilgai.

Meilė, kurią sutuoktiniai rodė vienas kitam lytinio akto metu, daro įtaką jų kasdieniam gyvenimui. Po gerų, kupinų meilės lytinių santykių pasaulis atrodo spalvingesnis, geresnis. Namie įsivyrauja geresnė atmosfera. Vyrai tampa švelnesni, žmonos - supratingesnės ir linksmesnės.

Vyrai patiria energijos antplūdį, noriau imasi darbų, yra pasirengę imtis sunkių užduočių, kurias anksčiau vis atidėdavo. Moterys, kurios jaučiasi mylimos, visą laiką mintimis ir širdimi būna su vyru, noriau dalyvauja šeimos gyvenime ir lengviau sprendžia kasdienes problemas, jų širdyse stiprėja gyvenimo džiaugsmas.

Žmonių lytinis aktas nebus visapusiškai apibūdintas, jei apeisime dvasinę dimensiją. Aprašant šiuos potyrius, didžiausią dėmesį galima kreipti į fiziologinį požymį - seksualinės įtampos iškrovą arba į psichinius padarinius - nusiraminimą, pasitenkinimą, intymumo išgyvenimą...

Kai vardijame pilno lytinio akto privalumus, mums, katalikams, verta atkreipti dėmesį ne tik į fizinės ir psichinės palaimos aprašymą, bet ir į malonę gauti dvasinių dovanų, kurios išvardytos laiške galatams - meilės, džiaugsmo, ramybės, kantrybės, malonumo, gerumo, ištikimybės, romumo, susivaldymo.

Santuokos sakramento galia lytinis aktas tampa Kristaus gestu, per kurį Šventieji Dvasia sustiprina savo buvimą sutuoktinių širdyse, žadina meilę, apimančią visą jų žemiškąjį gyvenimą.

Ta gili tik sutuoktinių krikščionių jaučiama širdies ramybė, kuri apima juos per dvasinę ir kūnišką sueitį, yra ta pati ramybė, jų patiriama maldoje susitinkant su Kristumi, Vienybės sakramente ar Eucharistijoje. Ji yra ženklas, kad Kristus aplankė, šįkart Santuokos sakramente!

Seksualumas - Dievo dovana

Seksualumas, išgyvenamas kaip Dievo dovana, iškelia žmogų virš jo paties. Tada jis tampa meilės išraiška ir pasireiškia milžiniška vienijimo jėga. Žmogus per kito žmogaus meilę ima "egzistuoti" jausdamas pilnatvę ir gerai jaučiasi pasaulyje.

Krikščioniškas tikėjimas liepia atmesti vienpusį, baimingą požiūrį į seksualumą. Tikėjimui prieštarauja bandymai aprašyti su seksualumu susijusius išgyvenimus, kur vyrauja nepasitikėjimo, pavojaus, kaltės, įtarumo atmosfera.

Pro tokią kalbą neprasimuša džiaugsmas dėl lytiškumo kaip Dievo dovanos, kaip evangeliško talento, kuris turi būti padaugintas, o ne užkastas į žemę. Žmogaus tobulėjimas eina ne aistros slopinimo, seksualinio malonumo atsisakymo ar pikta lemiančių, naikinančių geidulių sutramdymo link, o nukreiptas į vis naujų meilės klodų, Dievo sudėtų žmogaus širdyje, paieškas.

Evangelijos pasiūlymas dėl seksualinio gyvenimo atveria žmonių meilei plačius akiračius. Ji patvirtina, kad seksualinė energija yra išties gera, nuostabi ir graži jėga, leidžianti išgyventi tiek malonumą, pasitenkinimą, tiek dvasinį susiliejimą su mylimu asmeniu, džiaugsmą jį priimti ir jam atsiduoti.

Išgyvenimai, kuriuos jaučiame kūnu, yra paties Dievo Kūrėjo dovana. Dievas apsireiškia sutuoktiniams per Kristaus Kūną, ir jie atranda jame paslapties "būti vienu kūnu" prasmę.

Šis straipsnių ciklas paremtas kunigo Ksaverijaus Knoco (Ksawery Knotz) knyga "Seksas, kokio nepatyrėte", kurią išleido "Alma Littera" leidykla. Knygoje gausu patarimų intymaus sutuoktinių gyvenimo tema.

Lijana Pikul

Santuokinis seksas be tabu (I)

Santuokinis seksas be tabu (II)

Santuokinis seksas be tabu (III)

Santuokinis seksas be tabu (IV)

 
Komentarai (1)
Pritaikyti kažką galima, bet ne su viskuo sutinku...
Naujas komentaras