Seksas pagal asmenybės tipus (I)

 
Asmenybės tipas – psichologinės asmenybių klasifikacijos kategorija. Bandymų skirstyti žmones pagal asmenybės tipus buvo nuo seno, tačiau labiausiai prigijo Karlo Gustavo Jungo teorija.

K. Jungas skiria dvi pamatines, iš esmės priešingas, žmogaus psichikos nuostatas priklausomai nuo jų santykio su objektu – ekstraversiją ir intraversiją. Pagal tai išskiriami psichologinius tipai – ekstravertas ir intravertas, o šie tipai skirstomi į potipius pagal funkcijas. Asmenybės tipai lemia ne tik žmogaus dvasinę ar fizinę būklę, bet ir apsprendžia seksualinius polinkius.

Ekstraversija su dominuojančia mąstymo funkcija

Tokios charakterio struktūros žmones domisi objektyviu faktų supratimu, kurį sugeba paaiškinti logiškai, pagal visuotinai priimtus mąstymo standartus. Ekstraversija lemia kolektyvinių normų laikymąsi, dėl to šie žmonės nėra originalūs mąstytojai. Sekse jie nelinkę ieškoti naujovių, nekeičia partnerių, neekspermentuoja.

Ekstraversija su dominuojančia jausmų funkcija

Tokio charakterio žmonės domisi objektyviuoju išoriniu pasauliu, tačiau jų susidomėjimas yra ne reiškinių analizė ar studijos, o jų vertinimas. Anot Jungo, toks charakterio tipas būdingesnis moterims, kurios vertina pasaulį pagal tai, kiek joms jis patinka, pagal tai, ar jis gražus, ar bjaurus. Sekse tokie žmonės vertina ne tik pojūčius, bet ir parnerio grožį. Dažnai keičia partnerius, kol atranda tinkamus, dažniausiai pagal išvaizdą.

Ekstraversija su dominuojančia pojūčių funkcija

Tokios charakterio struktūros žmonės domisi išoriniu pasauliu, konkrečiais faktais ir detalėmis. Jie domisi daiktais, bet jų neanalizuoja. Nesvarbu, kodėl pasaulis vienoks ar kitoks. Svarbu, kad jis toks yra. Jie moka priimti pasaulį jo neaiškindami ir neinterpretuodami. Gyvenimas vertinamas pagal tai, kiek jis jaudina ir stimuliuoja. Sekse dažnai vyras nusileidža moteriai. Išsirenka partnerius pagal išorinį grožį, nemėgsta įsipareigoti ir tiesiog mėgaujasi kad ir vienos nakties nuotykiais.

Ekstraversija su dominuojančia intuicijos funkcija

Tokios charakterio struktūros žmonės gerai jaučia galimybes ir tarpusavio sąsajas bei sąveikas. Dėl dominuojančios ekstraversijos jie gali gerai pastebėti naujus išorinio objekto ar situacijos rakursus, netikėtą jų panaudojimą. Jie yra iniciatyvūs ir kūrybingi. Sekse jautrūs ir prieraišūs. Partnerius keičia retai. Ieško harmonijos seksualiniuose santykiuose.

 
Komentarai
Naujas komentaras