Apie patrauklumą (II)

 
2 komentarai
Pirmoje straipsnių ciklo dalyje išskyrėme tam tikrą visuomenės „išrinktųjų“ grupę – patrauklius žmones bei supratome, kad kiekvienas norintis gali patekti į šį elitinį būrį. Šioje dalyje aptarsime tikėjimo ir linksmo nusiteikimo privalumus kelyje į patrauklią ir žavią asmenybę

Tikėkitės visa ko geriausio

Kad žinotumėte, kaip lengva gyvenime ieškoti gėrio ir grožio, o ne visokio bjaurasties; to, kas didinga, o ne žema; to, kas šviesu ir linksma, o ne tamsu ir niūru; to, kas teikia, o ne atima viltį; įžvelgti gerąją, o ne blogąją pusę. Laikyti veidą atgręžus į saulę yra taip pat lengva, kaip visur ieškoti šešėlių.

Tačiau nuo jūsų požiūrio iš esmės priklauso, kokio charakterio būsite: patenkintas ar bambeklis, laimingas ar prislėgtas; kokį gyvenime gyvensite: klestėsite ar nesudursite galo su galu, jums seksis ar nesiseks. Maitinkite pasąmonę geromis mintimis. Štai ir visa paslaptis, kaip reikia taikyti traukos dėsnį.

Tada įpraskite žiūrėti į šviesą. Daugiau nesislapstykite šešėliuose ir tamsoje, liaukitės puoselėti negatyvius, nedarnius vaizdus. Darykite tai, kas jums malonu, naudinga, kas jus įkvepia, pamatysite, pamažu jūsų požiūris į aplinką visiškai pasikeis, pasikeisite patys, ir labai greitai.

Vienas iš būdų tobulinti savo geruosius bruožus yra nagrinėti, kokių gerų bruožų turi kiti. Šią neįkainojamą dovaną galima gauti geranoriškai bendraujant su kiekvienu sutiktu žmogumi, bandant prasilaužti pro išorinę kaukę, prasiskverbti iki kiekvieno sutikto vyro ar moters sielos gelmių ir su visais elgiantis maloniai.

Ar gali būti geresnis atlygis už tai, kad turi galios nuraminti, pralinksminti kitus ir padėti pajausti pasitenkinimą savimi? Linksmi žmonės išblaško liūdesį, niūrią nuotaiką, nerimą ir susirūpinimą kiekvienam, su kuo pabendrauja, lygiai kaip saulė išstumia tamsą.

Kai jie įžengia į sausakimšą kambarį, kur stumdomos vangios kalbos ir kur visi, atrodo, miršta iš nuobodulio, iš karto pakeičia nuotaiką, lyg saulės spindulėliai būtų prasiveržę pro storus, juodus audros debesis.

Kiekvienas pasikrauna džiugios nuotaikos iš linksmuolio, ką tik įžengusio pro duris, liežuviai atsiriša, visi pradeda noriai ir karštai tarškėti ir atmosferaima tiesiog virpėti iš džiaugsmo.Išmokite atjausti. Empatiški žmonės geba įsivaizduoti save kito vietoje.

Jie ne tik girdi, ką pasakoja pašnekovas, bet ir sugeba pajausti, kaip jis tuo metu jaučiasi. Nejau apie tokius žmones galima pasakyti ką nors bloga?

Linksmai nusiteikite

Nelaimingai ir greičiausiai neproduktyviai gyvensite tol, kol išmesite iš širdies kartėlį ir klastą, kol įprasite džiaugtis ir mėgautis kiekviena diena kaip suteikta palaiminimu.

Žmogus, kuris griežia ant ko nors dantį, kuris yra priešiškai nusiteikęs, neatliks darbo taip, kaip geriausiai gali. Mūsų gabumai tobulai atsiskleidžia tada, kai veikia darniai. Iš širdies turime spinduliuoti gerą valią, nes kitaip nei galva, nei rankos gerai nedirbs.

Neapykanta, kerštas ir pavydas – tai nuodai, tokie pat pražūtingi kilniausiems mūsų pradams, kaip arsenas pražūtingas gyvybei. Palankus požiūris, draugiškas elgesys su kitais patikimai saugo nuo karčios neapykantos ar įvairiausių protą nuodijančių minčių.

Malonios asmenybės tiesiog užburia savo žavesiu, todėl labai sunku nuo jų atsiplėšti. Net liežuvis nesiverčia tokį žmogų įžeisti ar užgauti. Sunku suprasti, ką jis ar ji tokio turi, kad prie jų taip traukia. Gali būti apsivertęs darbais, baisiausiai susirūpinęs arba tiesiog virti iš pykčio, kai kas nors trukdo, bet tokiam mielam žmogui visada rasi laisvą minutėlę.

Kitoje dalyje aptarsime kaip pritaikyti traukos dėsnį norint tapti patrauklia asmenybe.

Žilvinas Jogėla

1 dalis: Apie patrauklumą (I)

 
Komentarai (2)
Viskas ir slypi paprastume. Tik tiek, kad du tokie tipo žmonės turi daug daugiau šansų įveikti ir pasipriešinti visai niūriai miniai, nes kartais vienam įsišlieti į tokią minią sunku. Kai įneši gerą nuotaiką, žinoma su išlavintomis manieromis, etiškai, o kiti tik bamba arba pastoviai veria žudančiais žvilgsniais, paprastai neužsibūname tokiose vakarėliuose. Kai yra du ar daugiau, tai galima viskas. Labai jau apibendrintai neįsigilinant į esmę straipsnis, vertinčiau 6-iems.
kad viskas būtų taip paprasta
Naujas komentaras