Atostogos

4729ea0444d96bfef5dbd5aaa2948885.jpg
 
- O gal plaukiam laivu? - klausiamai pažvelgė Lina, kilstelėdama antakį, paspaudusi ant vieno iš "tobulų atostogų" pasiūlymų.

- Ne, ne, ne, Lina, man šiuo metu visai ne to reikia - atrėžiau pavargusi nuo bergždžių draugės bandymų reanimuoti mane po pastarųjų netikusių santykių
- Tai kaip tik tai, ko tau reikia! - išdidžiai pareiškė ji. Pora savaičių pralėkė kaip diena ir aš tarsi teleportavausi į uostą. Ašaros nudžiūvo, bet dar sukutendavo giliai viduje, prisiminus mūsų dainą. "All I ever wanted was youuuuu" - maldaujamai bandė išspausti paskutinę ašarą vyriškai moteriškas balsas ausinuke. 
- Ei, aš niekada nebuvau Rygoj. Kitą kartą mes privalome čia apsižvalgyti. Pažiūrėk, kaip gražu!!! - sutrukdė melancholišką nuotaiką bendrakeleivė. 
- O tu nuoboda! Tingiai išsitraukiau ausines. Atvykome. Laivas didelis, bet ne toks įspūdingas, kokį įsivaizdavau po "Titaniko". Lina vis spurdėjo kaip vaikas, gerdama aplinkos vaizdinius ir taškydamasi emocijomis man į veidą. 
- Lina, čia tik laivas, nurimk, žmonės į mus įtartinai žiūri... 
Kajutė pasirodė nei per didelė nei per maža, dviems kaip tik. Pasidėjusios daiktus nusprendėme apsidairyti, juolab, kad laivas pajudėjo. Nežinojau, ką reiškia vaikščioti debesimis, bet tas lengvas siūbavimas privertė susimąstyti, ar tai dėl bangų, ar dėl Linos sumiksuoto brendžio/kolos derinio autobuse. Vėjas žaidė palaidais plaukais, kol stebėjau kaip bendrakeleivė bando atkartoti "Titaniko" meilės sceną Celine Dion fone. Aš žinojau, kad Lina tam ir įsirašė šitą dainą į telefoną, kad pasimėgautų savo dar vienu beprotišku sumanymu. Gėdingai dairiausi aplink, bet tuo pačiu pavydėjau draugei drąsos, spontaniškumo ir beprotiškumo, kuriuo ji spinduliavo. -"Ir ką ji su manimi čia veikia??" -mintyse pagalvojau ir plekštelėjau draugei per sėdimąją, bandydama prisiderinti. Sutemus aplankėm visas lankytinas laivo vietas, kur duoda išgerti. Lina neabejotinai pirmoji užlipo ant scenos, kai vedėjas paskelbė karaoke vakaro pradžią. Kadangi norinčių buvo vos keli, bendražygė nepraleido progos pasimaudyti šlovės spinduliuose. Kai nuo scenos man nustojo rodyti liuksus ir kvailai šypsotis, nusprendžiau, kad Lina susirgo žvaigždžių liga ir ketinau eiti pasriūbauti į pagalvę kajutėje. 
- "Ir kodėl mums nieko neišėjo???" - pradėjau gvildenti amžiaus klausimą ir nusprendžiau, jog prie cigaretės gvildensis lengviau. Rūkomajame buvo vos keli žmonės, bet jis iš karto atkreipė mano dėmesį. Aukštas, tamsiaplaukis, gražiai sudėtas jaunuolis, su presciziškai sutvarkyta barzda, kuri jam pridavė dar daugiau paslaptingumo ir šarmo. Su kažkuo diskutavo ir vogčiomis žvilgčiojo į mano pusę. Jo pokalbio partneris kažko manęs paklausė ir taip užsimezgė trialogas. Grįžau. Nebepamenu, kada taip kvatojau, flirtavau ir mėgavausi savo sąmoju. Pajaučiau kaip jis pirštų galiukais pradėjo glostyti mano kelį, kiaurai verdamas žvilgsniu. Rudos, rudos akys su žaliais lopinėliais ir tas pasitikintis savimi žvilgsnis, puikiai derėjo su velniška šypsena. Jis žinojo ko norėjau aš ir aš žinojau ko norėjo jis. Nepastebėjau kaip pradėjome bučiuotis ir sustojom laike, tarsi nieko aplinkui nebūtų buvę. Pavyduoliams pradėjus laidyti komentarus, jis stipriai suėmė mane už rankos. 
- Bėgam iš čia! - valiūkiškai šypsodamasis nusitempė paskui save. Nieko neatsakiau, nes dar nespėjau atgauti kvapo po paskutinio bučinio, leidau kojoms mane nešti į nežinią. Išbėgom iš rūkomojo kvatodami, juoką tildydami bučiniais ir vienas kito tyrinėjimu... 
-Tu išprotėjęs! 
-Tai tu išprotėjusi! - mirktelėjo. Nesileidom į kalbas, nes per daug stipriai norėjom pažinti vienas kito kūną, skęsti bučiniuose ir glamonėse, kurie taip svaigino. Jis mane vedė, o aš ėjau kaip vaikas paskui už virvelės tempiamą saldainį. 
- Aš noriu tavęs visos ir visaip! - suintrigavo, pasisodinęs ant laiptinės turėklo ir stipriai spustelėdamas į sieną. Užsimerkusi mėgavausi pirštų ir liežuvio tandemu, baimės, kad mus kažkas pamatys fone. Fone, kuris jaudino ne mažiau, nei jo pedantiški namų darbai. Suėmęs už kaklo privertė išdavikiškai išsiriesti, kas dar labiau sustiprino jo pasitikėjimą savimi. 
- Aš žinau ko tu nori. Aš viską žinau - sumurkė pro kilstelėjusį lūpų kamputį, tęsdamas egzekuciją. Norėjau jo tuoj pat ant tų turėklų, tą parodžiau masažuodama iškilusį kauburėlį. Spustelėjusi, kyštelėjau ranką į kelnaites ir jį išvadavau...
- "Dabar mes žaidžiame ne tik pagal tavo taisykles" - pagavau pasitenkinimo savimi momentą, kai jis užsimerkęs atsilošė ir atsiduso. Gaila, nenorėjo ilgai leisti mėgautis savo pergale, tad nukėlęs nuo turėklo, persimetė mane kaip vaiką per petį ir vogčiomis nusinešė link savo kajutės. Liepiau paleisti, šaukiau, kad išprotėjo ir tuo pačiu krykštavau, gavusi per sėdynę už triukšmavimą vidury nakties. Mane žavėjo tai, kad iš susijaudinimo jam nepavyko iš pirmo karto atrakinti kajutės, o mūsų juokas skambėjo išilgai koridoriaus. Koja uždaręs kajutės duris prirėmė prie sienos ir kandžiodamas bei bučiuodamas kaklą tęsė pirštų solo po sijonu. Mano atodūsiai vis gilėjo aistros ir troškimo prisigėrusiame kambarėlyje, kuomet jis paėmęs už abiejų riešų pakėlė mano rankas į viršų, tęsė ataką lūpomis. Čiupo už ant stalelio gulėjusios virvės, ir apjuosė ja mano riešus. 
- Dabar tu tikrai niekur nepabėgsi! - tai atlaisvindamas, tai užverždamas rankas skandino mane troškimų jūroje. Nutaikiusi laisvą momentą priklaupiau ir leidau sau jį paglamonėti rankomis. Godžiai apžiojusi įsileidau į save ir demonstravau savo gebėjimus. Mačiau kaip jis apsvaigo ir buvo prarandantis kontrolę, bet greit čiupo už virvės ir kilstelėjo mano rankas, patraukdamas jas nuo savo pasididžiavimo, kad suprasčiau, kas čia vadovauja paradui. Nejučia patraukęs nuo savęs, stumtelėjo į lovą ant pilvo. Virve sukryžiavo mano rankas ties papilve ir kilstelėjęs mano sėdynę, stipriai uždrožė delnu. Įtempęs virvę ragavo mane, priversdamas kviestis visus švenčiausiuosius. Pirštais piešdamas ant nugaros, ruošė mane sprogimui. 
- Išdulkink mane! -maldavau vos girdimu, prikimusiu balsu, nes garsiau nieko nepajėgiau pasakyti. Kai jis pajautė, kad atodūsius pakeitė aimanos, keliais tvirtais duriais galutinai mane nuginklavo, klubais linguodamas pergalės šokį... Kai jis ant manęs užgriuvo poilsiui, norėjau jį paliesti, bet virvė spaudė riešus. Jis kažką uždusęs čiulbėjo į ausį, bučiuodamas kaklą. 
- Niekada nepaleisiu! Girdi? Nuo šiol tu mano! Kikendami išėjom iš jo kambarėlio. Buvo arba labai vėlu arba labai anksti, tad jis džentelmeniškai palydėjo mane į kambarį, kuriame, kaip tikėjausi, manęs lauks pasiutusi draugė. Jis draugiškai atkišo man delną. 
- Edis. 
- Diana. 
- Malonu. 
- Labai malonu, -mirktelėjau. 
Apsikeitėme telefonų numeriais ir Edis pakštelėjęs mane į kaktą išėjo, palikęs vieną "virškinti" pastarųjų poros valandų įvykius. Keliai dar virpėjo po paskutinio orgazmo, tad griuvau į lovą šypsodamasi ir mintimis grįždama i jo kambarį. Mano nuostabai kambariokė dar nebuvo grįžusi, tad greit panirau į sapną. Lina įsivertė į kajutę garsiai pranešdama apie save. 
- Matei??? Jie visi buvo sužavėti!!! O ir didžėjus man visą naktį mirkčiojo. Tikiuosi girdėjai paskutinį gabalą ir tas aukštas natas. Šitą buvau pasilikusi finalui!!! Diana, jie negalėjo patikėti... Diana!!! - juokdamasi rėkė man i veidą. 
-Taip Lina, tu buvai nuostabi, kaip visuomet. Puikus pasirodymas! -gniauždama vibruojantį telefoną gyriau draugę. 
Telefone perskaityta žinutė išbaidė visus miegus. „Labas rytas! Kavos?“ 

Suaugusiems.lt

 
Komentarai
Naujas komentaras