Liftas

e0a9b80a2bef1e06052079cd35fb3a00.jpg
 
Tą rytą buvau apsivilkusi savo mėgiamą trumputę suknelę, kuri plazdėjo vėjuotą pavasarį, apnuogindama šlaunis. Vėlavau į darbą, tad paskubomis įlipau į liftą ir per daug nesidairydama įnikau į telefono ekraną, pasitikrinti dienotvarkės, ar ko svarbaus nepraleidau. Pajaučiau žvilgsnį, kuris stebėjo mano susikaupimą.

Pakėlusi akis išvydau dailų vyrą ir susigėdusi kontakto nudelbiau akis. Akies krašteliu mačiau kaip jis toliau mane stebi, o pajautęs mano susinepatoginimą nusišypsojo...stebėjo, o aš raudau, taip ir negalėdama pakelti akių nuo ekrano...Vis dažniau pagaudavau save bandant atkurti to ryto detales: jo veidą, akis ir šypseną, kuri įkyriai persekiojo po pastarojo susitikimo. Rytiniai ritualai ruošiantis pailgėjo, o ir pirmadieniai pasidarė ilgesingai laukiami. Kai jo atvaizdas mintyse beveik išblėso, susitikome tame pačiame lifte per pietų pertrauką. Įėjusi į nuo kolegų klegesio skambantį liftą ir jį pamačiusi, sutrikau, nes būtent tą akimirką mažiausiai to tikėjausi. Įsispraudžiau į kairį kampą, vildamasi, kad jame pradingsiu. Bet jo žvilgsnis, mane radęs gėdino ir vertė jaustis nepatogiai. Atmosfera kaito, jaučiau, kaip padažnėjo kvėpavimas, o šilkiniai marškinėliai išdavikiškai kilnojosi ties kiekvienu širdies dūžiu. Jis šyptelėjo, mėgaudamasis savimi, o aš norėjau ištirpti kaip pavasarinis sniegas ir ištekėti pro mažytį plyšelį. Norėjau save papurtyti ir trinktelėti sau antausį, kad susiimčiau. Pagaliau, nusileidimas, trukęs amžinybę baigėsi ir aš nė neatsigreždama nulingavau tolyn, tikėdamasi, kad jis stebi mano grakštų pabėgimą. Mūsų pasimatymai dažnėjo. Aš vis rasdavau priežastį pakilti ar nusileisti liftu, o ir jis pradėjo lankyti pažįstamą, dirbantį su manimi tame pačiame aukšte. Žvilgsnių atakos ilgėjo, žaidėme žaidimą, kas ilgiau išlaikys akių kontaktą, nors buvome nepažįstami. Susitikimų, trukdavusių vos kelias akimirkas, laukdavau, o jiems įvykus norėdavau sulysti į žemę. Sugebėdavau atsilaikyti tik esant didesniam atstumui. Mane svaigino jo ”įkostiumuota”, pasitikinti savimi laikysena, valiūkiška šypsena, žaidžiančios akys, o kvepalų šleifas viliodavo sekti paskui. Tų trumpų susitikimų metu pagaudavau save fantazuojant apie tai, kaip jis sustabdo liftą, priremia mane prie sienos, praplėšia pėdkelnes ir bučiuodamas kaklą, stimuliuoja ranka. Pulsuodamas karštis plūsteldavo į tarpukojį, o aš, gėdydamasi savo begėdiškų minčių, maldaudavau, kad tik neužkalbintų, bijojau atpilti ant jo dailaus kostiumo. Širdis taip daužydavosi, kad rodės visas pilvo turinys tuoj tuoj išsiverš, mane susprogdins, padalins į tūkstančius mažų dalelių ir išneš į kosmosą... Kartu su juo…
        Darbo vakarėlyje tarp šimtų kolegų dairiausi man gerai pažįstamų akių. Lipdama laiptais jas radau ir mūsų žvilgsniai trumpam susitiko. Keliai ėmė taip drebėti, kad rodės, tuoj nusirisiu laiptais, tad stengiausi kuo grakščiau ir atsargiau nulipti. Vėliau, vakarėliui įsisiūbavus, mes vis atsidurdavom vienas kito akiratyje. Merginos nepraleisdavo progos jo pakalbinti, o jis, savimi didžiuodamasis, per petį dirstelėdavo pasitikrinti ar matau, koks yra geidžiamas. Mačiau ir viduje degiau pykčiu ant savęs, kad nesu tiek drąsi… Šventei besibaigiant, bergždžiai bandžiau išsikviesti taksi.
-Labas! Kur važiuoji? Galiu “pametėti”.
Atsisukusi vos nenualpau ir staigiai mintyse bandžiau atkartoti daug kartų
režisuotą dialogą.
-Labas! Aš… aš… namo.
-Jei tik pasakysi kur namai, turėčiau susidoroti, - šyptelėjo.
Gatvės pavadinimas užstrigo kažkur smegenų vingiuose tarp jo duobutės dešiniajame skruoste, akių žalumos ir Givenchy aromato. Nejau pasirodysiu kaip protiškai atsilikusi???
-Neabejoju, kad susidorosi. O jeigu ką, aš pabūsiu tavo GPS.
“Tikiuosi tinkamai suprato”. Kelis kart mintyse pakartojau savo sakinį ir galvojau kaip dar kitaip jį galima buvo suprasti. “Bala nematė, vistiek per vėlu”. Stengiausi susitvardyti ir sunėriau rankas, prispausdama krūtinę, kad neišsipildytų baisusis sprogimo scenarijus. Kelias iki jo automobilio, rodės, truko visą amžinybę. Ore tvyrojo juoko, flirto, įtampos ir aistros mišinys. Jis džentelmeniškai atidarė dureles, leisdamas man įsėsti, o aš vis dar bandžiau suimti save į rankas.
-Vakarėlis taip greit baigėsi...norėčiau prieš miegą išgerti taurę vyno, neturėjau progos to padaryti. Palaikytum man kompaniją?
-Su malonumu. “Kad jau neatsimenu kur gyvenu” - pamaniau ir nusišypsojau.
Jis, norėdamas pasiekti buteliuką vandens nuo galinės sėdynės pasilenkė arčiau manęs ir įsisiurbė į lūpas. Bučinys buvo toks netikėtas ir svaiginantis, kad pajaučiau kaip mano kūną suparalyžiuoja. Jis delnais apglėbė mano veidą, o aš norėjau apkabinti, bet negalėjau pajudėti. Kūnas nevalingai trukčiojo ir dilgčiojo papilvę. Nežinau kiek laiko bučiavomės, kol galiausiai atstingau ir įstengiau jį paliesti.
-Šalta? Vynas sušildys! - mirktelėjo.
Važiuojant iki jo namų pagaliau susipažinome, kalbėjomės apie darbus, laisvalaikį, atostogas, muziką, mėgiamas veiklas ir nurenginėjome vienas kitą akimis. Stovėdami prie lifto prapliupome kvatoti ir puolėme vienas kitam į glėbį. Lifte jis užkėlė mane ant turėklo ir apipylė bučiniais. Atsilošiau leisdama jam tyrinėti mane lūpomis. Bučiuodamas atrakino buto duris ir praspardęs išmėtytų batų porą nuvilko prasagstytą paltą ir nusimetė savąjį.
-Raudono ar balto? - pasiteiravo, išsklaidydamas aistros rūką.
-Negaliu dabar apsispręsti, tad jei galima, pasirinksiu vėliau. - Čiupau jį už kaklaraiščio ir prisitraukiau prie savęs. Jis prispaudė mane prie sienos ir užsikėlęs ant savęs toliau atakavo lūpomis. Įsidrasinęs maigė krūtis ir netolygiai kvėpavo kandžiodamas ausį. Čiupo mane į glėbį lyg vaiką ir paskubomis nusinešė į miegamąjį. Paguldęs į lovą nuvilko suknelę ir švelniai braukdamas per sustandėjusius spenelius bučiavo krūtinę, lūpomis leisdamasis žemyn. Kai perbraukė per drėgnas kelnaites, pilvu nuvilnijo banga, klubai ėmė maldaujamai linguoti, tad jis nedelsdamas jomis atsikratė. Ragavo mane gniauždamas sėdmenis, kol aš šokau įsitvėrusi pagalvės. Jaučiau, kad tuoj sprogsiu, tad prisitraukusi jį arčiau savęs įsisiurbiau į lūpas, jausdama savo skonį. Paskubomis atsegiau kelnes ir suteikiau sustadėjusiai varpai daugiau erdvės. Stumtelėjau jį į suverstus patalus ir apžergusi įleidau į save...
      Kai nubudau, keliai virpėjo po sapne patirto orgazmo. Stipriai suglaudžiau kojas, gaudydama paskutines malonumo akimirkas. Svajojau apie pirmadienį, kad vėl nedrąsiai akimis pagaučiau jo žvilgsnį lifte…

Ele

 
Komentarai
Naujas komentaras