Porinis Valentinas

sexyass.jpg
 
2 komentarai
Net jei širdis ne įsimylėjusi, aibė raudonų dekoracijų mieste ir socialiniuose tinkluose priverčia jausti šventę. Ne, ne itin džiugią, bet su kažkokia įtampa, su kažkokia būtinybe veikti. Net mamai pasiteiravus: „Tai KAIP sekmadienis?“, nesinori atsakyti: „Valentinas vienas“. Išlaukęs iki vėlumos paskambinau draugui kviesdamas prasiblaškyti. Žinojau, kad sutiks išlenkti po bokalą. Taip vienas bokalas, antras... Nežinau, kaip atsidūrėme tvankiame klube.

Mano draugas greitai pasičiupo simpatišką mergytę šokių aikštelėje, o aš sėdėjau prie tolimiausio staliuko ir blaivėjančiomis akimis gainiojau šokėjas. Prisipažinsiu, kad mintys nebuvo pačios geriausios. Tie jauni karšti kūnai savaime kėlė fantazijas, o protas lyg tyčia piešė vaizdus „kitą rytą“, „po savaitės“... Matyt, dar neatsigavau nuo savo paskutinių rimtų santykių.

Iš minčių, per triukšmą, pažadino malonus moteriškas balsas: „Ar galima prisėsti?“ Jau norėjau pamoti į kurį kitą staliuką, bet su manimi pasisveikino jos subtili aptemptos suknelės iškirptė, maloni šypsena ir brandus veidas. Linktelėjau galvą. Tik tada pamačiau už jos stovėjusį vyrą. Norėjau mandagiai atsitraukti, bet ji švelniai sugriebė mane už riešo ir prisiglaudė šlaunimi. Vyras, irgi labai malonus, ištiesė ranką sveikindamasis. Paaiškėjo, kad jie – pora. Iš pradžių buvo kažkiek keista, bet jie abu buvo tokie gražus, malonūs ir šilti, kad labai greitai ėmiau mėgautis jų dėmesiu.

Dėl triukšmingos aplinkos pokalbis suartino tiesiogine to žodžio prasme. Jie atsargiai klausinėjo manęs apie gyvenimą, o aš jų. Be smulkmenų, bet giliai ir filosofiškai – būtent taip, kaip dabar norėjau. Apie prasmę, esmę, buvimą... Atradome daug bendro, nors jie buvo už mane kiek vyresni. Ėmė klausinėti, ar seniai esu vienišas, apipylė komplimentais ir užsiminė, kad norėtų turėti šeimos draugą. Ypatingą draugą. Užtruko akimirką, kol supratau, kad ta moteris ne šiaip glosto man šlaunį ir pajutau, kad reaguoja ir mano penis.

Intymią atmosferą išsklaidė mano draugas priėjęs perspėti, kad važiuoja namo su savo nauja drauge. Aš ironiškai šyptelėjau, padėkojau, kad palieka mane vieną, o jis atšovė, kad turiu naujų draugų ir dingo. Ir išties, mano pašnekovai nedvejojo nė akimirkos – pasiūlė praleisti naktį viešbutyje. Aš lyg ir spyriojausi, bet netrukus jau sėdėjau automobilyje ir abejonėms kilti neleido ta nuostabi moteris, glostanti man šlaunį vis arčiau erekcijos. Žinau, kad ji pastebėjo, mačiau, kaip galinio vaizdo veidrodėlyje vis persimeta žvilgsniais su vyru, bet mane tas stebėjimas savotiškai kaitino. Žinoma, nujaučiau, kas manęs laukia, todėl nežymiai virpėjau iš jaudulio. Jie užsakė kambarį taip paprastai, lyg būtų užsisakę kavos. Ji lietė mane lyg visiškai nekaltai, bet tie prisilietimai velniškai jaudino.

Vos uždarius kambario duris ji prirėmė mane prie sienos ir karštai pabučiavo. Labai karštai. Nusigandęs ėmiau akimis ieškoti jos vyro, o jis kuo ramiausiai užtraukė užuolaidas ir pasiėmęs minkštą kėdę, ieškojo jai geriausios vietos prie lovos. „Viskas gerai, jam patinka stebėti,“ – atsakė ji į mano neužduotą klausimą. Aš dar būčiau galvojęs, bet ji spustelėjo delne mano erekciją ir, visu kūnu spausdamasi arčiau, ėmė bučiuoti man apie ausis. Pirma bejėgė dejonė ir jos veidą papuošė patenkinta šypseną. Įkliuvau.

Moteris mikliai atsegė man kelnes ir stumtelėjo mane prie lovos. Atsukusi nugarą paprašė atsegti suknelės užtrauktuką. Jaučiausi lyg vaikas gavęs didžiulę dovaną. Vėl žvilgtelėjau į jos vyrą, o jis linktelėjo. Lėtai apnuoginau jos nugarą, liemenį, o ji lengvai pasimuisčiusi nusimetė suknelę. Į mane atsisuko patyrusi sekso deivė. Jos juodi, derantys apatiniai ir prisegamos kojinės sudarė tokį valdingumo įspūdį, kad, ir be bizūnėlio rankose, man tesinorėjo atsiduoti jos valiai.

Išsispyrusi iš aukštakulnių ji apžergė mane sėdintį ant lovos ir bučiuodama ėmė sagstyti marškinius. Mano rankos slydo jos liemeniu žemyn, kol delnais apėmiau jos putlius sėdmenis. „Nusirenk,“ – tyliai pakuždėjo ji man lyg kažką seksualaus. Aš pakilau nuo lovos vykdydamas užduotį. Mačiau, kaip ji flirtuoja su vyru, kaip maloniai jis jai šypsosi. Jau būčiau pradėjęs jaustis nejaukiai, bet ji krestelėjo galva ir aš vėl atsidūriau ant lovos. Nuogut nuogutėlis, tarp jos plačiai praskėstų kojų, su išdavikiškai styrančia erekcija.

Žiūrėdama man į akis jis glostė sau tarpkojį, o aš laukiau nurodymų. Rijau akimis jos mažyčiu kelnaičių trikampėliu pridengtą putytę ir laukiau nurodymų. Įtampai numalšinti čiupau savo varpą ir pasmaukiau. „Ne, ne, ne...“ – subarė mane tas malonus moteriškas balsas ir nusismaukė kelnaites. Metė jas vyrui, o tas pagavęs susirado drėgną plotelį ir įkvėpė. Jai vėl praskėtus kojas mačiau, kad ji jau sudrėkusi ir instinktyviai nėriau tarp jos rausvų lūpyčių. „O taip...“ – atsiduso ji man iškišus liežuvį ir glostė viršugalvį, kol aš liežuvio galiuku tyrinėjau jos lytines lūpas.

Jos sodrus, moteriškas kvapas mane tiesiog svaigino. Norėjau nerti giliau, laižyti greičiau, stipriau... Norėjau, kad ji dūsautų iš malonumo. Norėjau, kad jis manim didžiuotųsi. „Pačiulpk mano klitorį,“ – liepė ji ir aš vykdžiau su didžiausiu entuziazmu. Sukau liežuviu ratus aplink tą jautrų perliuką. Mėgavausi jos aiktelėjimais ir dažnėjančius kvėpavimu. Pirštais ji vis stipriau braukė man per viršugalvį ir tarp atidusimų išspaudė: „Įkišk pirštą vidun...“ Vykdžiau. Nuo jos skysčių ir mano seilių drėgniau būti negalėjo.

Mano pirštas lengvai slidinėjo gilyn, o aš jaučiau karštį jos viduje. Ji vis stipriau traukė mane arčiau, todėl vėl įsisiurbęs į jos klitorį užmerkiau akis ir įsijaučiau užliūliuotas jos dejonių. Pridėjau antrą pirštą. Vis greičiau ir su didesnė jėga kaišiojau jį vidun, vis garsiau ji dejavo. Pridėjau trečią ir jaučiau, kad aimanos vis dažniau stringa jos gerklėje, kad vis stipriau jos vidiniai raumenys bando sulaikyti mano slidžius pirštus. „Aš... Aš tuoj...“ – aikčiojo ji man įsisiautėjus, o aš jau įsivaizdavau šypseną jos vyro veide, kuriam, veikiausiai, ir buvo skirti šie žodžiai, nes aš ir iš jos kūno supratau, kad ji tuoj pasieks orgazmą. Stengiausi iš paskutiniųjų ir kaskart jai stipriau timptelėjus man plaukus jaučiau, kaip suspurda mano erekcija. Nekantravau užpildyti tą drėgną urvelį.

Jos išraiškingiems atodūsiams pasiekus aukščiausią tašką nesustojau. Tarsi kovodamas su jos spazmuojančiais raumenimis, vis broviausi gilyn, vis laižiau, čiulpiau jos dar labiau drėkstančią putytę, kol ji pati pasidavė. Stumtelėjo mane ir atsitraukiau. Jaučiau, kad mano veidas drėgnas nuo jos sulčių. Vos po kelių akimirkų, dar tankiai kvėpuodama ji pakilo ir ėmė laižyti man skruostus. Vieną, kitą... Paskui sukišo tą ilgą, miklų liežuvį man į burną ir mudu begėdiškai bučiavomės.

Mintis, kad mus stebi neapleido, todėl norėjosi pasirodyti kuo geriau. Viena ranka spustelėjęs jai kaklą toliau aistringai bučiavau, o kita ranka gniaužiau liemenėlėje vis dar įspraustas krūtis. Nieko nelaukdama ji atsegė liemenėlę, o aš be žodžių puoliau prie jos krūtų. Laižiau stangrius, stambius spenelius vieną po kito. Čiulpiau, krimsčiojau ir griebiausi visų triukų, kad ji tik vėl dejuotų iš pasitenkinimo. Įsijaučiau, užsimiršau ir aiktelėjau iš nuostabos, kai ji šiltame delne sugniaužė mano kraujo pritvinkusią varpą. Aikčiojau kaip šunytis. Tik dabar supratau, kaip labai noriu į ją įsiskverbti, kaip noriu ją gerai išdulkinti ir aptaškyti sėkla tą mielą veidą.

Mano mintyse besisukantį scenarijų ji suskubo pasukti savaip. Ar galėjau pasipriešinti, kai mano varpa įslydo tarp jos drėgnų lūpų? Niekaip. Pajutau tvinkčiojimą keliuose, kai mano, rodos, ne mažas kotas, greit pradingo jos gerklėje. Tirpau iš nuostabos ir seniai pamiršto jausmo. Ji mikliai keitė technikas, o aš stengiausi susilaikyti. Nepajėgiau. Švelniai atstūmiau ją ir papurčiau galvą. Ji išsišiepė patenkinta, o jos vyras ištiesė man prezervatyvą. Jaučiausi lyg gavęs auksinį bilietą.

Kol paruošiau savo kotą, ji įsitaisė ant keturių ir burkuodama su savo vyru išrietė man savo užpakaliuką. Negalėjau atsispirti, kelis kartus lyžtelėjau nuo išbrinkusių lūpyčių iki pat išangės. Dar pažaidžiau ten liežuviu, o tik paskui nutaikiau savo skausmingai tvirtą erekciją į jos drėgną tuneliuką. Įsiskverbiau lengvai, bet atsargiai. Žinojau, kad ilgai neišlaikysiu, o ji dar entuziastingai suspurdėjo, kai sukišau visą penį. Pamaži ištraukiau ir, jau iš jėgos, stipriai stumtelėjau vidun. Ir dar kartą. Ji bandė diktuoti savo ritmą, bet aš stipriai pliaukštelėjau per jos riestą subinytę.

„Dar kartą,“ – liepė jos vyras. Nustebau, bet negalėjau nepatenkinti jo prašymo. Dar kartą stiprus pliaukštelėjimas nuaidėjo kambaryje. Pasijaučiau situacijos valdovu. Įsitvėriau į kojines laikantį diržą ties jos liemeniu ir, stebėdamas raudonas savo delnų žymes ant jos liulančio užpakaliuko, iš visų jėgų ėmiau ją dulkinti. Mūsų kūnai susidurdami pliauškėjo, o jos aimanas sugėrė minkšta pagalvė. Siautėjau kaip laukinis, kol mano kūnas mane pavedė ir, nespėjęs perspėti, sustingau baigdamas jos viduje. Jos įaudrinti raumenukai išmelžė iš manęs visą gyvastį, o aš dūsavau bijodamas pajudėti.


Magnus

 
Komentarai (2)
Stipru
O dar Moterys skaito 50 pilkų atspalviu, o čia prašau, puikiai aprašyta istorija, žinoma jeigu ji tikra ir ji vyko Lietuvoje.... esu nustebes, nors pats tokioje situacijoje tikrai nedalyvaučiau, nebent ten būtu 2 merginos.... tačiau skaityti tikrai idomu.
Naujas komentaras