Sekso istorija: besotė (II)

 
Jis išlėkė priimti svečių, o aš, begalinio troškulio genama, nuslinkau prie baseino. Diena buvo išties nuostabi: karšta, saulėta, be menkiausio debesėlio. Susimaišiau ledinį kokteilį vildamasi, jog padės atvėsti. Tačiau, pakėlusi akis išvydau kai ką, kas tik dar paaitrino mano kančią. Pamačiau, kaip Tomas lipa iš karštos sūkurinės vonios. Jo kūnas blizgėjo nuo vandens ir prakaito, jo raumenys dar labiau išryškėjo nuo vandens. Rodos, imčiau ir čia pat jį išprievartaučiau. Apžergčiau ir jočiau... ligi pat orgazmo. Mano orgazmo.

Norite sužinoti, kokių nuotykių pagrindinė herojė patyrė pirmoje istorijos dalyje? Tai padaryti galite čia.

Jis lėtai žingsniavo link manęs. Taip pasitikinčiai savimi, taip begėdiškai užtikrintai. Jo šlapi šortai buvo prilipę prie šlaunų, o tas pastebimas iškilumas priekyje, kurio turinį man beliko įsivaizduoti, buvo tas legendinis penis. Mano sumišusi putytė tiesiog suskaudo. Stengiausi nusukti akis, bet... Jis, žinoma, klestelėjo ant baro kėdės šalia manęs. Nedrąsiai žvilgtelėjau pro antakius ir jis nušvietė mane plačia šypsena braukdamas šlapius plaukus nuo kaktos. Lyg absurdiškai banali scena iš vyriškų kvepalų reklamos, o aš tirpte tirpau visai ne nuo saulės.

„Ką geri?“ – paklausė jis žaviai, kai aš vėl su didelėmis valios pastangomis nusukau žvilgsnį į niekur. Girdėjau barkštelint ledą į stiklinės dugną, pilamą gėrimą ir... „Kartosi?“ – prišaukė jis pagaliau mano žvilgsnį, bet ne mintis.

„Ką?..“ – numykiau lyg pažadinta iš sapno.

„Tu manęs vengi?“ – nusijuokė jis teatrališkai kilstelėjęs antakį.

„Ne, ne... aš tik... Užsigalvojau.“ – veblenau pasimetusi.

Vėl pažvelgiau į jį. Jis spoksojo į Sandrą. Ji lipo iš baseino, o jis glamonėjo ją akimis. Ji visad buvo nuostabiai graži ir tai žinojo. Jos bikinis, tikriausiai, buvo dar atviresnis už mano naująjį, nors parodyti ji turėjo ir daugiau ką. Akivaizdu, kad ir jos intymioji zona buvo nepriekaištingai nudepiliuota. Ji atrodė, lyg nužengusi iš mados žurnalo (arba tos pačios vyriškų kvepalų reklamos, kurioje aš telikau antraplanė seilės varvintoja). Savaime suprantama, kodėl ji patiko Tomui. Man irgi patiktų. Jo vietoje. Netrukus ji jau stovėjo šalia mūsų, o jis aistringai pabučiavo ją padavęs gėrimą. Vėl įdėmiai žiūrėjau į niekur. Į niekur.

„Ei, liaukis!” – ji žaismingai atstūmė jį. „Verti žmones jaustis nepatogiai,“ – ji švelniai pabarė jį ir pakando lūpą parodydama, kad ją stabdo tik publika. „Pakelkim taures!” – suspigo ji žiūrėdama į mane ir mes su Tomu klusniai pakėlėm taures. „Už gerus draugus, už gerus vaikinus ir jų tėvus, kurie turi baseiną ir išvyksta pas gimines tokią nuostabią dieną!“. Išgėrėm.

„Mergyt, atrodai pritrenkiančiai!” – įsisteibeilijo ji į mane vis dar pakeltu balsu primindama, kiek mažai teesu prisidengusi. „Aš tau visad sakiau, kad turi parodyti daugiau kūno. Lažinuosi, kas tavasis negali atitraukti rankų...“ – erzino ji mane braukdama ranka aukštyn nuo kelio.

„Ai, nežinau... Jaučiuosi per daug apsinuoginusi.“ – burbėdama sustabdžiau jos ranką saugiu atstumu nuo karštojo centro, kad ir kaip mane kankino begalinis noras pasitenkinti, negalėjo ji man padėti.

„Ne, ne... Pats tas!” – smagiai šūktelėjo ji timptelėdama už raištelių kelnaičių šone. Pasisuko į Tomą: „Na, pasakyk, kad ji atrodo nuostabiai.“ Jis sumurmėjo kažką sau po nosim, kas nebuvo itin panašu į teigiamą atsakymą ir nėrė tarp jos įspūdingų krūtų.

„Ei! Liaukis!” – suspigo ji džiugiai. Jis čiupo ją už sėdynės ir įspraudė sau tarp kojų. Ji pasimuisčiusi atsuko jam nugarą ir palinkusi į priekį man pakuždėjo: “Ačiū, kad pasikvietei. Mums kaip tik reikėjo kažko tokio santykiams pataisyti. Atrodo, vėl pakurstėm ugnį. Ne kartą.” – ji prasmingai suprunkštė. Jis staigiai vėl prisitraukė ją dar vienam bučiniui, o aš pasiėmiau gėrimą ir nuėjau. Negalėjau ilgiau tverti.

Pamačiau grįžtant savo Brangiausiąjį su būriu draugų. Jauni, žavūs, drąsūs... O aš tik jauna ir pasijaučiau visai „ne į temą“. Prieš man prasmengant skradžiai žemėn, jis man pamojo ir pribėgo:

„Ką geri?“ – paklausė.

„Kokteilį...“ – atsakiau abejingai.

„Duok paragauti,“ – nelaukdamas atsakymo jis čiupo mano taurę ir ištuštino iki dugno.

„Čia mano mergina Erika. Ta, apie kurią pasakojau,“ – pristatė jis mane suvo bičiuliams ir mane užliejo vardų, apkabinimų, komplimentų ir rankų paspaudimų jūra. „O ten jos draugai: Tomas ir Sandra.“ – pamojo jis link baro, kur jie pernelyg buvo įsijautę į karštas glamones, kad mus pastebėtų. Manasis nemaloniai išsiviepė. Keli draugai nusijuokė. Aš teišspaudžiau rūgščią šypseną. Diena bus ilga...

Po kelių kokteilių aš pagaliau atsipalaidavau ir jaučiausi patogiai tarp jo draugų. Jie nesurengė kryžminės apklausos ar dar kokio socialinio kankinimo, todėl spėjau kiek atsiskleisti besišnekučiuojant ir juos sužavėti. Manasis buvo pamalonintas ir neatplėšė nuo manęs rankų. Po burbuliuojančiu sūkurinės vonios paviršiumi nuolat glostė man šlaunis ir sėdmenis, kartkartėm nuberdavo kaklą švelniais bučinukais ir aš telaukiau, kada liksim vieni.

Deja, mano draugai nepritapo ir liko nuošaly. Tik vėliau pastebėjau, kad jie grįžo į namą. Kažkiek dėl to graužė sąžinė, bet tas, nuo ryto kankinantis niežulys, buvo daug stipresnis ir neketinau atsitraukti nuo savo vaikino. Iki pašaukė gamta. Ta proga nusprendžiau aplankyti ir draugus. Jų kambario durys buvo praviros, todėl įėjau nesibeldusi, norėdama tik pasiteirauti, ar jiems viskas gerai.

Sakyčiau, geriau, nei gerai. Ji pusnuogė klūpojo prieš jį ir aistringai, susikaupusi darbavosi burna... Daugybę kartų ji man apie tai pasakojo, bet... Nustėrau ir aiktelėjau. Jis pastebėjo mane ir tas tamsus geismas jo akyse pervėrė iki sielos gelmių. Negalėjau pajudėti, o jis taip ir spoksojo man į akis. Tikriausiai, žiūrėjau išsižiojusi... Jis sugriebė ją už plaukų ir įbruko savo penį dar giliau, jei tik tai buvo įmanoma. Stiprokais klubų judesiais visiškai perėmė iniciatyvą ir ji, dejuodama pilna burna, tapo jo sekso žaisliuku. Jis žiūrėjo man į akis pakandęs lūpą, lyg ji tebūtų lėlė, o aš – begėdė porno filmo žiūrovė. Mano kūną, nuo tarpkojo, užplūdo beprotiškas karštis, o speneliai styrojo, lyg rausvi trintukai ant pieštukų galų. Jis atlošė galvą iš malonumo ir akimirką, kai mūsų akių kontaktas nutrūko, radau jėgų užtrenkti duris.

„Malonėkit užsirakinti duris!!!” – paklikau įsiutusi, nežinia ar iš pasipiktinimo, ar iš pavydo. Bandžiau nusiraminti, bet man nepavyko. Buvau įkaitusi, kaip ugnikalnis. Žinojau tik vieną būdą atvėsti ir išlėkiau, pas savo Mieliausiąjį.

Monu

Istorijos tęsinį rasite čia

Atsiųsk savo sekso istoriją ir gauk prizą

 
Komentarai
Naujas komentaras