Santykio svarba (I)

pora-5e1309469de4f.jpg
 
Yra labai svarbi priežastis mokytis suprasti, kaip žmonės mąsto, - tai padeda sukurti santykį. Turime omenyje ne santykius, o santykį, t.y. nežodinį bendravimą.

Santykis yra tai, ko siekiame sutikę daugumą žmonių - nesvarbu, ar verslo aplinkoje norime būti kuo geriau suprasti, kai pristatome naują idėją, ar tiesiog trokštame patikti gražuoliukui, apie kurį fantazuojame. Kad sulauktume sėkmės, abiem atvejais turime užmegzti santykį.

Santykio apibrėžimas

Sąvoka kilusi nuo prancūzų kalbos žodžio "rapprochement", reiškiančio "harmonija ir draugiškumu pagrįstų ryšių nusistovėjimą ir atkūrimą". Kitaip tariant, kurdami santykį, kuriame abipusio pasitikėjimo, pritarimo, noro bendradarbiauti ir atvirumo vienas kito idėjoms ryšį.

Santykis yra viso prasmingo bendravimo pagrindas - jei tik norite, kad reikiamas asmuo klausytų ir kreiptų dėmesį į tai, ką sakote. Jei bandote perduoti pranešimą - net jei tai "tėra" prašymas, kad vaikai išimtų iš indaplovės indus, - kol neįsitikinate, kad su gavėju užmegztas visavertis santykis, galite nevargti. Jie vis tiek nesiklausys.

Santykiu grindžiamos ir pačios asmeniškiausios mūsų simpatijos. Kiek asmeniška tai tampa, sprendžiame patys. Bet be santykio neverta ir bandyti.

Nuolat kuriame gerą ar nevykusį santykį su savo aplinkos žmonėmis. Pasimokę žinosite, kaip sėkmingai sukurti santykį - netgi su žmonėmis, su kuriais paprastai nesutariate. Gana juokinga, bet kaip tik šie žmonės dažnai eina tokias pareigas, kad, priimdami sprendimus ir vertindami jūsų nuomonę bei idėjas, jie gali stipriai paveikti jūsų netolimą ateitį.

Juk būtų neblogai, jei kitas žmogus ne tik galų gale suprastų, ką turite omenyje, bet ir labiau pamėgtų jus ir įvertintų jūsų pasiūlymus.

Santykis turi daug bendro su minčių skaitymu. Tai, ką išmoksite pastebėti, kad sukurtumėte santykį, suteiks žinių ir apie psichinę žmogaus būseną: pasaulio suvokimą, mintis ir savijautą. Jau čia prasideda minčių skaitymas - gerų santykių kūrimo sąlyga.

Pagrindinė santykio taisyklė

Pagrindinė taisyklė užmezgant santykį juokingai paprasta, bet ji kyla iš gilaus suvokimo apie žmogų. Pagrindinė visaverčio santykio taisyklė - prisitaikyti prie žmogaus, su kuriuo bendrauji, prie pasirenkamo bendravimo būdo.

Tai padaryti galime aibe įvairių būdų, netrukus juos ir aptarsime. Visiems jiems būdinga išskirtinė nežodinė raiška - žmogus, su kuriuo bendraujate, ją priima nesąmoningai.

Prisitaikydami pasiekiate du dalykus. Pirma, padarote savo bendravimą suprantamesnį, nes jūsų nežodinė raiška sutampa su pašnekovo. Jam nebereikia "versti" jūsų nežodinės kalbos į suprantamesnę, nes bendraujate tokiu būdu, kuriam jis teikia pirmenybę (ir kurį geriausiai supranta).

Kai šitaip sumažinamos bendravimo kliūtys ir dingsta poreikis filtruoti informaciją norint ją suprasti, sumažėja ir nesusipratimų tikimybė. Kad prisitaikytumėte prie žmogaus, pirma reikia perprasti, kaip jam mieliau bendrauti. Mokydamiesi stebėti, kaip žmonės bendrauja, drauge mokotės suprasti, ką jie iš tikrųjų nori pasakyti.

Antra, jus labiau pamėgsta. Priežastis paprasta. Prisitaikydami prie kieno nors bendravimo būdo, parodote, kad esate toks kaip jis, nes jūsų raiška primena jo. Daugeliui patinka tokie pat žmonės kaip jie patys. Kas mums patinka labiau už viską? Mes patys. Kas mums patinka beveik taip pat? Žmonės, kurie yra panašūs į mus.

Leidžiame laiką su tais, kurie yra tokie pat kaip mes, kurių toks pat požiūris į pasaulį, kurie mėgsta tuos pačius dalykus arba nemėgsta to paties. Tyrimai rodo, kad ir samdome tokius pat kaip mes. Artimiausiais draugais pasirenkame tuos, su kuriais gerai jaučiamės būdami savimi. Su kuo galime jaustis geriau negu su tais, kurie tokie pat kaip mes patys?

Pasitikėjimo garantas

Čia derėtų paaiškinti. Tiesą sakant, prisitaikymo tikslas nėra užgniaužti savo asmenybę. Taip kuriame santykį pažinties pradžioje. Bendraudami neoficialiai arba susitikime, kai santykis jau tvirtas, pakaitomis derinamės vienas prie kito.

Kad viskas greičiau įsibėgėtų, galite kurti santykį nesavanaudiškai prisitaikydami prie kito, nes jūs apie šį procesą žinote, o kita pusė - greičiausiai ne. Tai ne keisčiau nei kalbėti angliškai su tuo, kuris anglų kalbą moka geriau nei švedų.

Prisitaikome prie tokio bendravimo, kuriam teikiama pirmenybė. Atkartodami žmogaus pasirinkimą, priimate jį tokį, koks yra, atspindite jo tikrovės suvokimą ir prisiderinate prie jo išgyvenimų. Prisitaikydami prie kieno nors ypatybių, kalbėdami jo "anglų" kalba, sakote jo pasąmonei: "Aš toks pat kaip tu. Su manimi esi saugus. Gali manimi pasitikėti."

Išugdę santykį, galite pamažu keisti savo elgesį ir taip priversti pasikeisti reikiamą žmogų. Kai santykis jau užmegztas, nebereikia vergiškai sekti ar derintis - žmogus pats mielai jus seks. Būtent taip veikia santykis. Mes visą laiką pakaitomis vieni kitus sekame ir vieni kitiems vadovaujame.

Garantuoju, žmogui, anglų kalbą mokančiam geriau negu švedų, bus lengviau jus suprasti ir labiau jam patiksite, jei nesispirsite kalbėti švediškai. Bet kai jus vertina ir supranta anglas, mielai bando susikalbėti laužyta švedų kalba.

Kitoje dalyje aptarsime atvejus, kai prireikia santykio bei jų svarbą darbinėje sferoje.

Suaugusiems.lt

 
fantazijos
Komentarai
Naujas komentaras